1. <label id="lvfyg"><video id="lvfyg"><optgroup id="lvfyg"></optgroup></video></label>

    <output id="lvfyg"><video id="lvfyg"></video></output>
   1. <meter id="lvfyg"></meter>

   2. <meter id="lvfyg"><ins id="lvfyg"></ins></meter>

    <meter id="lvfyg"></meter>

    <output id="lvfyg"></output>
   3. 文档库

    最新最全的文档下载
    当前位置:文档库 > 2019-2020年公务员考试备考行测《数字推理》考前练习题含答案解析(第一篇)

    2019-2020年公务员考试备考行测《数字推理》考前练习题含答案解析(第一篇)

    2019-2020年公务员考试备考行测《数字推理》考前练习题

    含答案解析(第一篇)

    一、第1题:

    1,2,7,19,138,(____)

    A.2146

    B.2627

    C.3092

    D.3865

    【答案】:B

    【来源】:暂无

    【解析】

    前两项之积再加上5,等于第三项,1×2+5=7,2×7+5=19,7×19+5=138,因此原数列未知项为19×138+5,根据尾数法可直接确定答案为B项。

    二、第2题:

    4/5,16/17,16/13,64/37,( )

    A.64/25

    B.64/21

    C.35/26

    D.75/23

    东森彩票平台